ReadyPlanet.com
dot dot
กิจกรรมของโรงเรียน > นิสิตบัณฑิตศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอน

นิสิตบัณฑิตศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอน

โรงเรียนปิยะพงษ์วิทยา ยินดีต้อนรับนิสิตบัณฑิตศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอน ระดับอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 6 เกี่ยวกับโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ


โรงเรียนปิยะพงษ์วิทยา
172 ซ.ลาดปลาเค้า52 ถ.ลาดปลาเค้า
แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
โทร:
02-5706484, 02-5706700
โทรสาร: 02-5706841
โรงเรียนอนุบาลปิยะพัฒนา
52/4 ซ.บุญสม ถ.สุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน
เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220
โทร:
02-9982262, 02-5333006
http://www.piyapat.ac.th