ReadyPlanet.com
dot dot

โรงเรียนปิยะพงษ์วิทยา ได้รับรางวัลพระราชทาน และรับรอง มาตรฐานคุณภาพ การศึกษาระดับอนุบาล และประถม โรงเรียนจะผลิตนักเรียน ให้มีความพร้อม และมีพัฒนาการ ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาเหมาะสม ตามวัย สามารถคิดวิเคราะห์ แสวงหาความรู้ได้ด้วยตัวเอง มีความเป็นผู้นำ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีค่านิยมพึงประสงค์ มีทักษะด้านวิชาการ มีสุขภาพร่างกายที่ดี มีความสุนทรีย์ด้าน ดนตรี กีฬา และสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์ความเป็นไทย สามารถนำ ความรู้ไปใช้แก้ปัญหา ในชีวิตประจำวัน และอยู่ในสังคมอย่าง มีความสุขเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ข่าวสารรายเดือน


ข่าวสารรายเดือน กรกฎาคม 2561

 

 

 

 26/7/61  - คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครองร่วมทำบุญแห่เทียนวันเข้าพรรษา
                   ณ วัดลาดปลาเค้า เวลา 08.00 น.

                 - คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน เข้าร่วมถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
                   สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร (ร.10) ณ อาคารมีพงษ์

More...


ข่าวสารรายเดือน มิถุนายน 2561

 

 

 

 

14/6/61  นักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 6
น้อมรำลึก
พระคุณครู จัดกิจกรรม “วันไหว้ครู” ประจำปีการศึกษา 2561 
นักเรียนทุกคนจัดเตรียมดอกไม้ ธูปเทียนมาไหว้เพื่อรำลึกถึงพระคุณครู

More...
โรงเรียนปิยะพงษ์วิทยา
172 ซ.ลาดปลาเค้า52 ถ.ลาดปลาเค้า
แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
โทร:
02-5706484, 02-5706700
โทรสาร: 02-5706841
โรงเรียนอนุบาลปิยะพัฒนา
52/4 ซ.บุญสม ถ.สุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน
เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220
โทร:
02-9982262, 02-5333006