ReadyPlanet.com
dot dot
กิจกรรมของโรงเรียน

ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 3 กันยายน 2013
ชื่ออัลบั้ม : โรงเรียนปิยะพงษ์วิทยา เตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เรียนรู้กับเจ้าของภาษา ภาษาจีน,ภาษาอังกฤษ โดย Teacher Zhang Chenyu and Teacher Natalie Philips
รายละเอียด:

 โรงเรียนปิยะพงษ์วิทยา เตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เรียนรู้กับเจ้าของภาษา ภาษาจีน,ภาษาอังกฤษ โดย Teacher Zhang Chenyu and Teacher Natalie Philips

จำนวนรูป : 13 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 9 สิงหาคม 2013
ชื่ออัลบั้ม : กิจกรรมรำลึกพระคุณแม่
รายละเอียด:

 กิจกรรมรำลึกพระคุณแม่

จำนวนรูป : 110 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 19 กรกฎาคม 2013
ชื่ออัลบั้ม : นักเรียนชมรมนาฎศิลป์เข้าร่วมบันทึกเทปรำถวายพระพร ทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 7 เนื่องในวโรกาสวันแม่แห่งชาติ
รายละเอียด:

 นักเรียนชมรมนาฎศิลป์เข้าร่วมบันทึกเทปรำถวายพระพร ทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 7 เนื่องในวโรกาสวันแม่แห่งชาติ

จำนวนรูป : 39 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 19 กรกฎาคม 2013
ชื่ออัลบั้ม : คณะผู้บริหาร ครู นักเรียนและผู้ปกครองร่วมทำบุญแห่เทียนวันเข้าพรรษา ณ วัดลาดปลาเค้า
รายละเอียด:

คณะผู้บริหาร ครู นักเรียนและผู้ปกครองร่วมทำบุญแห่เทียนวันเข้าพรรษา  ณ วัดลาดปลาเค้า

จำนวนรูป : 50 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 17 กรกฎาคม 2013
ชื่ออัลบั้ม : นักเรียนชมรมดนตรีสากลเข้าร่วมบันทึกเทปบรรเลงเพลง ถวายพระพร ทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง NBT เนื่องในวโรกาสวันแม่แห่งชาติ
รายละเอียด:

 นักเรียนชมรมดนตรีสากลเข้าร่วมบันทึกเทปบรรเลงเพลง  ถวายพระพร ทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง NBT เนื่องในวโรกาสวันแม่แห่งชาติ

จำนวนรูป : 24 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 5 กรกฎาคม 2013
ชื่ออัลบั้ม : "เรียนรู้แบบไทย ก้าวไกลสู่โลกกว้าง" นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 - ประถมศึกษาปีที่ 2 ทัศนศึกษานอกสถานที่ ณ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจืดและพิพิธภัณฑ์แมลง กรุงเทพมหานคร
รายละเอียด:

 "เรียนรู้แบบไทย  ก้าวไกลสู่โลกกว้าง"

นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 - ประถมศึกษาปีที่ 2

ทัศนศึกษานอกสถานที่ ณ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจืดและพิพิธภัณฑ์แมลง  กรุงเทพมหานคร

จำนวนรูป : 58 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 27 มิถุนายน 2013
ชื่ออัลบั้ม : นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 ทัศนศึกษานอกสถานที่เพื่อ ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้กลุ่มแบบเชิงลึก เน้นการมีส่วนร่วมและการลงมือปฏิบัติจริงกับ กิจกรรม “แรลลี่ ขยะแปลงร่างสร้างสุข”
รายละเอียด:

 

 

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  3- 6 ทัศนศึกษานอกสถานที่ เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้กลุ่มแบบเชิงลึก เน้นการมีส่วนร่วมและการลงมือปฏิบัติจริงกับ กิจกรรม “แรลลี่  ขยะแปลงร่างสร้างสุข”

 

 

จำนวนรูป : 50 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 26 มิถุนายน 2013
ชื่ออัลบั้ม : กิจกรรม “เด็กไทยฉลาดคิด ตอนเยาวชนวัยใส ห่างไกลยาเสพติด ปี 4”
รายละเอียด:

กิจกรรม “เด็กไทยฉลาดคิด  ตอนเยาวชนวัยใส ห่างไกลยาเสพติด ปี 4”

จำนวนรูป : 44 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 26 มิถุนายน 2013
ชื่ออัลบั้ม : วันอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและวันสุนทรภู่
รายละเอียด:

 วันอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและวันสุนทรภู่ 

จำนวนรูป : 51 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 23 มิถุนายน 2013
ชื่ออัลบั้ม : นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม “ค่ายพุทธบุตร” ณ วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต บางเขน กทม.
รายละเอียด:

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม

 “ค่ายพุทธบุตร”  ณ  วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต  บางเขน กทม.

จำนวนรูป : 178 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )

[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  [ถัดไป]
โรงเรียนปิยะพงษ์วิทยา
172 ซ.ลาดปลาเค้า52 ถ.ลาดปลาเค้า
แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
โทร:
02-5706484, 02-5706700
โทรสาร: 02-5706841
โรงเรียนอนุบาลปิยะพัฒนา
52/4 ซ.บุญสม ถ.สุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน
เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220
โทร:
02-9982262, 02-5333006
http://www.piyapat.ac.th