ReadyPlanet.com
dot dot
กิจกรรมของโรงเรียน

ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2014
ชื่ออัลบั้ม : ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตน้อยที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 3
รายละเอียด:

 ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตน้อยที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่  3


จำนวนรูป : 45 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 13 มกราคม 2014
ชื่ออัลบั้ม : กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติและวันวิชาการ
รายละเอียด:

 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติและวันวิชาการ

จำนวนรูป : 94 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 7 ธันวาคม 2013
ชื่ออัลบั้ม : กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2556
รายละเอียด:

 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2556

จำนวนรูป : 65 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 1 ธันวาคม 2013
ชื่ออัลบั้ม : นักเรียนชมรมนาฏศิลป์ ร่วมบันทึกเทปรำถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “ 5 ธันวามหาราช” ทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 9
รายละเอียด:

นักเรียนชมรมนาฏศิลป์  ร่วมบันทึกเทปรำถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “ 5 ธันวามหาราช” ทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 9

จำนวนรูป : 16 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 23 ตุลาคม 2013
ชื่ออัลบั้ม : พิธีวางพวงมาลา และถวายบังคมพระราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระปิยมหาราช”
รายละเอียด:

 พิธีวางพวงมาลา และถวายบังคมพระราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระปิยมหาราช”

จำนวนรูป : 23 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 18 ตุลาคม 2013
ชื่ออัลบั้ม : กิจกรรมซัมเมอร์
รายละเอียด:

การเรียนรู้สู่อาเซียน

จำนวนรูป : 28 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 23 ตุลาคม 2013
ชื่ออัลบั้ม : สนุกกับการเรียนรู้นอกห้องเรียน ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาแห่งชาติ กรุงเทพฯ
รายละเอียด:

 สนุกกับการเรียนรู้นอกห้องเรียน ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาแห่งชาติ กรุงเทพฯ

จำนวนรูป : 34 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 30 กันยายน 2013
ชื่ออัลบั้ม : นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4-6 เข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารี (สามัญ) ณ โรงเรียนปิยะพงษ์วิทยา
รายละเอียด:

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4-6  เข้าค่ายลูกเสือ –  เนตรนารี (สามัญ) ณ โรงเรียนปิยะพงษ์วิทยา

จำนวนรูป : 364 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 22 กันยายน 2013
ชื่ออัลบั้ม : นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 เข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารี (สำรอง) Day Camp ณ โรงเรียนปิยะพงษ์วิทยา
รายละเอียด:

 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 เข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารี (สำรอง) Day Camp ณ โรงเรียนปิยะพงษ์วิทยา

จำนวนรูป : 137 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 13 กันยายน 2013
ชื่ออัลบั้ม : กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2556
รายละเอียด:

 กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา

2556

จำนวนรูป : 97 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )

[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  [ถัดไป]
โรงเรียนปิยะพงษ์วิทยา
172 ซ.ลาดปลาเค้า52 ถ.ลาดปลาเค้า
แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
โทร:
02-5706484, 02-5706700
โทรสาร: 02-5706841
โรงเรียนอนุบาลปิยะพัฒนา
52/4 ซ.บุญสม ถ.สุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน
เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220
โทร:
02-9982262, 02-5333006
http://www.piyapat.ac.th