ReadyPlanet.com
dot dot
กิจกรรมของโรงเรียน

ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 21 มิถุนายน 2012
ชื่ออัลบั้ม : กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน โรงเรียนสีขาว ห่างไกลยาเสพติด
รายละเอียด:

 กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน โรงเรียนสีขาว ห่างไกลยาเสพติด

จำนวนรูป : 3 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 21 มิถุนายน 2012
ชื่ออัลบั้ม : ประชุมผู้ปกครองสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2555
รายละเอียด:
ประชุมผู้ปกครองสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2555              
จำนวนรูป : 10 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 21 มิถุนายน 2012
ชื่ออัลบั้ม : กิจกรรม “วันไหว้ครู” ประจำปีการศึกษา 2555
รายละเอียด:

 กิจกรรม  “วันไหว้ครู”  ประจำปีการศึกษา 2555

จำนวนรูป : 17 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 12 มิถุนายน 2012
ชื่ออัลบั้ม : ทำบุญใส่บาตรวันพระ ประจำเดือน
รายละเอียด:

 ทำบุญใส่บาตรวันพระ ประจำเดือน

จำนวนรูป : 19 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 7 มิถุนายน 2012
ชื่ออัลบั้ม : เลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2555
รายละเอียด:

 เลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2555

จำนวนรูป : 36 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 29 กุมภาพันธ์ 2012
ชื่ออัลบั้ม : การประชุมกลุ่มเป้าหมายสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน (กลุ่มที่ 2)
รายละเอียด:

  โรงเรียนเป็นตัวแทนเครือข่ายประสานงานการประชุมกลุ่มเป้าหมายสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน (กลุ่มที่ 2)  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ   สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี

จำนวนรูป : 37 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 22 มกราคม 2012
ชื่ออัลบั้ม : กิจกรรมบูรณาการWalk Rally วันเด็กแห่งชาติและวันวิชาการ
รายละเอียด:

 กิจกรรมบูรณาการWalk Rally วันเด็กแห่งชาติและวันวิชาการ 

จำนวนรูป : 140 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 19 มกราคม 2012
ชื่ออัลบั้ม : คณะบุคลากรของโรงเรียนร่วมแรงร่วมใจหลังอุทกภัย (Big Clean)
รายละเอียด:

คณะบุคลากรของโรงเรียนร่วมแรงร่วมใจหลังอุทกภัย (Big Clean)

จำนวนรูป : 8 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 19 มกราคม 2012
ชื่ออัลบั้ม : พัฒนาบุคลากรครูเพื่อพร้อมรับสู่สังคมอาเซียน (ด้านภาษาอังกฤษ)
รายละเอียด:

พัฒนาบุคลากรครูเพื่อพร้อมรับสู่สังคมอาเซียน (ด้านภาษาอังกฤษ)

โดยวิทยากรท้องถิ่น

อาจารย์วรรณิภา  แสงอรุณ

อาจารย์เรณู  ดอลมูล

จำนวนรูป : 25 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 7 ตุลาคม 2011
ชื่ออัลบั้ม : ศึกษานิเทศน์เขตลาดพร้าว เข้าเยี่ยมชมการจัดกิจกรรมแก้ปัญหาโรคอ้วน
รายละเอียด:

 ศึกษานิเทศน์เขตลาดพร้าว เข้าเยี่ยมชมการจัดกิจกรรมแก้ปัญหาโรคอ้วน

จำนวนรูป : 14 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )

[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  [ถัดไป]
โรงเรียนปิยะพงษ์วิทยา
172 ซ.ลาดปลาเค้า52 ถ.ลาดปลาเค้า
แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
โทร:
02-5706484, 02-5706700
โทรสาร: 02-5706841
โรงเรียนอนุบาลปิยะพัฒนา
52/4 ซ.บุญสม ถ.สุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน
เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220
โทร:
02-9982262, 02-5333006
http://www.piyapat.ac.th