กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติประจำปี 2563

วันศุกร์ ที่ 4 ธันวาคม 2563 โรงเรียนปิยะพงษ์วิทยาได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563