คณะครูและนักเรียนโรงเรียนปิยะพงษ์วิทยา ร่วมแบ่งปันน้ำใจ ช่วยเหลือเด็กในครอบครัวยากไร้