นักเรียนตรวจสุขภาพประจำปี 2563

นักเรียนตรวจสุขภาพประจำปี 2563