กิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563

กิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563  เพื่อให้นักรียนแสดงออกถึงความเคารพรักและระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์