นักเรียนโรงเรียนปิยะพงษ์วิทยาเข้าร่วมบันทึกเทปรำถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 7

นักเรียนโรงเรียนปิยะพงษ์วิทยาเข้าร่วมบันทึกเทปรำถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 7