โรงเรียนปิยะพงษ์วิทยา
PIYAPONGWITTAYA SCHOOL

ที่อยู่ : 170 ซ.ลาดปลาเค้า52 ถ.ลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

เบอร์โทร : 02-570-6484, 02-570-6700
แฟกซ์ : 02-5706841
มือถือ : 086-329-6570
อีเมล : piyapongwittaya@hotmail.com