ReadyPlanet.com
dot dot
กิจกรรมของโรงเรียน > นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม “ค่ายพุทธบุตร” ณ วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต บางเขน กทม.

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม “ค่ายพุทธบุตร” ณ วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต บางเขน กทม.

 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม   “ค่ายพุทธบุตร”  ณ  วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต  บางเขน กทม.


โรงเรียนปิยะพงษ์วิทยา
172 ซ.ลาดปลาเค้า52 ถ.ลาดปลาเค้า
แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
โทร:
02-5706484, 02-5706700
โทรสาร: 02-5706841
โรงเรียนอนุบาลปิยะพัฒนา
52/4 ซ.บุญสม ถ.สุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน
เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220
โทร:
02-9982262, 02-5333006
http://www.piyapat.ac.th