ReadyPlanet.com
dot dot
กิจกรรมของโรงเรียน

ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 23 มิถุนายน 2013
ชื่ออัลบั้ม : กิจกรรม "เบิร์ดแลนด์แดนมหัศจรรย์" ตอนพิเศษ ส่งเสริมคุณค่าของวัฒนธรรมความเป็นไทย
รายละเอียด:

กิจกรรม "เบิร์ดแลนด์แดนมหัศจรรย์" ตอนพิเศษ ส่งเสริมคุณค่าของวัฒนธรรมความเป็นไทย

จำนวนรูป : 32 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 16 มิถุนายน 2013
ชื่ออัลบั้ม : กิจกรรม “วันไหว้ครู” ประจำปีการศึกษา 2556
รายละเอียด:

 กิจกรรม “วันไหว้ครู” ประจำปีการศึกษา 2556

จำนวนรูป : 45 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 16 มิถุนายน 2013
ชื่ออัลบั้ม : นักเรียนรับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ โดยทีมแพทย์ โรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล โชคชัย 4
รายละเอียด:

 นักเรียนรับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่  โดยทีมแพทย์  โรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล โชคชัย 4

จำนวนรูป : 5 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 16 มิถุนายน 2013
ชื่ออัลบั้ม : นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 เลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2556
รายละเอียด:

 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 เลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา  2556

จำนวนรูป : 11 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 2 มิถุนายน 2013
ชื่ออัลบั้ม : ประชุมผู้ปกครองสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2556
รายละเอียด:

 ประชุมผู้ปกครองสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2556 

จำนวนรูป : 9 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 23 พฤษภาคม 2013
ชื่ออัลบั้ม : กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการดูแลรักษาสุขภาพช่องปาก "โครงการยิ้มแย้มสดใส เด็ก กทม.ฟันดี"
รายละเอียด:

 กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการดูแลรักษาสุขภาพช่องปาก "โครงการยิ้มแย้มสดใส เด็ก กทม.ฟันดี"

จำนวนรูป : 14 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 16 พฤษภาคม 2013
ชื่ออัลบั้ม : ส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน ณ สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ
รายละเอียด:

 ส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน ณ  สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ

จำนวนรูป : 39 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 1 พฤษภาคม 2013
ชื่ออัลบั้ม : พิธีมอบเกียรติบัตร ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) "เหรียญเงิน ระดับประเทศ"
รายละเอียด:

พิธีมอบเกียรติบัตร ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) "เหรียญเงิน ระดับประเทศ"

โดย รมต.กระทรวงศึกษาธิการ

จำนวนรูป : 3 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 1 พฤษภาคม 2013
ชื่ออัลบั้ม : การฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน รุ่นที่ 13/2556
รายละเอียด:

 การฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน รุ่นที่ 13/2556

โรงเรียนสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

ระหว่างวันที่ 27 เมษายน -  2 พฤษภาคม 2556

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

จำนวนรูป : 5 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2013
ชื่ออัลบั้ม : การแข่งขันคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2555
รายละเอียด:

 การแข่งขันคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2555

จำนวนรูป : 67 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )

[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  [ถัดไป]
โรงเรียนปิยะพงษ์วิทยา
172 ซ.ลาดปลาเค้า52 ถ.ลาดปลาเค้า
แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
โทร:
02-5706484, 02-5706700
โทรสาร: 02-5706841
โรงเรียนอนุบาลปิยะพัฒนา
52/4 ซ.บุญสม ถ.สุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน
เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220
โทร:
02-9982262, 02-5333006
http://www.piyapat.ac.th