ReadyPlanet.com
dot dot
กิจกรรมของโรงเรียน

ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 22 กรกฎาคม 2014
ชื่ออัลบั้ม : นักเรียนชมรมนาฏศิลป์เข้าร่วมบันทึกเทปรำถวายพระพรทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 11 เนื่องในวโรกาสวันแม่แห่งชาติ
รายละเอียด:

นักเรียนชมรมนาฏศิลป์เข้าร่วมบันทึกเทปรำถวายพระพรทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 11 เนื่องในวโรกาสวันแม่แห่งชาติ

 

จำนวนรูป : 14 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 10 กรกฎาคม 2014
ชื่ออัลบั้ม : นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่1-3 ทัศนศึกษานอกสถานที่ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้
รายละเอียด:

นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่1-3 ทัศนศึกษานอกสถานที่

ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้

 

จำนวนรูป : 59 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 9 กรกฎาคม 2014
ชื่ออัลบั้ม : คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครองร่วมทำบุญแห่เทียน วันเข้าพรรษา ณ วัดลาดปลาเค้า
รายละเอียด:

 คณะผู้บริหาร  ครู  นักเรียน ผู้ปกครองร่วมทำบุญแห่เทียน วันเข้าพรรษา  ณ  วัดลาดปลาเค้า 

จำนวนรูป : 28 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 28 มิถุนายน 2014
ชื่ออัลบั้ม : นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม “ค่ายพุทธบุตร” ณ วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต บางเขน กทม.
รายละเอียด:

 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม   “ค่ายพุทธบุตร”  ณ  วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต  บางเขน กทม.

จำนวนรูป : 62 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 28 มิถุนายน 2014
ชื่ออัลบั้ม : วันอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและวันสุนทรภู่
รายละเอียด:

 วันอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและวันสุนทรภู่

จำนวนรูป : 66 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 26 มิถุนายน 2014
ชื่ออัลบั้ม : นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่4-6 ทัศนศึกษานอกสถานที่ นิทรรศการเพื่อการเรียนรู้สุขภาวะ ด้านการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายและอารมณ์ในช่วงวัยรุ่น, ยุทธการลดหวาน มัน เค็ม
รายละเอียด:

 นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่4-6 ทัศนศึกษานอกสถานที่ นิทรรศการเพื่อการเรียนรู้สุขภาวะ ด้านการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายและอารมณ์ในช่วงวัยรุ่น, ยุทธการลดหวาน มัน เค็ม

จำนวนรูป : 51 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 18 พฤษภาคม 2014
ชื่ออัลบั้ม : นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1- ประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนSummer II ทัศนศึกษานอกสถานที่
รายละเอียด:

 นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1- ประถมศึกษาปีที่ 6       ที่เรียนSummer II ทัศนศึกษานอกสถานที่

จำนวนรูป : 23 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 7 พฤษภาคม 2014
ชื่ออัลบั้ม : นักศึกษาปริญญาโท คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศึกษาดูงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
รายละเอียด:

 นักศึกษาปริญญาโท คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  ศึกษาดูงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร

จำนวนรูป : 10 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2014
ชื่ออัลบั้ม : กิจกรรม“อำลา-อาลัย” ประจำปีการศึกษา 2556
รายละเอียด:

 กิจกรรม“อำลา-อาลัย” ประจำปีการศึกษา 2556

จำนวนรูป : 36 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2014
ชื่ออัลบั้ม : กิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อมัธยมศึกษาปีที่1 ประจำปีการศึกษา 2556
รายละเอียด:

กิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อมัธยมศึกษาปีที่1 ประจำปีการศึกษา 2556

จำนวนรูป : 18 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )

[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  [ถัดไป]
โรงเรียนปิยะพงษ์วิทยา
172 ซ.ลาดปลาเค้า52 ถ.ลาดปลาเค้า
แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
โทร:
02-5706484, 02-5706700
โทรสาร: 02-5706841
โรงเรียนอนุบาลปิยะพัฒนา
52/4 ซ.บุญสม ถ.สุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน
เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220
โทร:
02-9982262, 02-5333006
http://www.piyapat.ac.th