ReadyPlanet.com
dot dot
กิจกรรมของโรงเรียน

ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 14 กันยายน 2015
ชื่ออัลบั้ม : กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2558
รายละเอียด:

 กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา  2558

จำนวนรูป : 236 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 4 มีนาคม 2015
ชื่ออัลบั้ม : กิจกรรม“อำลา-อาลัย” ประจำปีการศึกษา 2557
รายละเอียด:

 กิจกรรม“อำลา-อาลัย” ประจำปีการศึกษา 2557

จำนวนรูป : 45 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 4 มีนาคม 2015
ชื่ออัลบั้ม : กิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อมัธยมศึกษาปีที่1 ประจำปีการศึกษา 2557
รายละเอียด:

 กิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อมัธยมศึกษาปีที่1 ประจำปีการศึกษา 2557

จำนวนรูป : 14 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 10 มกราคม 2015
ชื่ออัลบั้ม : กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติและวันวิชาการ
รายละเอียด:

 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติและวันวิชาการ

จำนวนรูป : 104 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 6 ธันวาคม 2014
ชื่ออัลบั้ม : กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2557
รายละเอียด:

 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2557

จำนวนรูป : 98 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 18 ตุลาคม 2014
ชื่ออัลบั้ม : นักเรียนที่เรียน Summer I ทัศนศึกษานอกสถานที่
รายละเอียด:

นักเรียนที่เรียน Summer I ทัศนศึกษานอกสถานที่

จำนวนรูป : 47 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 29 กันยายน 2014
ชื่ออัลบั้ม : นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 เข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารี (สามัญ) ณ โรงเรียนปิยะพงษ์วิทยา
รายละเอียด:

 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 เข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารี (สามัญ)  ณ โรงเรียนปิยะพงษ์วิทยา

จำนวนรูป : 151 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 21 กันยายน 2014
ชื่ออัลบั้ม : นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 เข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารี (สำรอง) Day Camp ณ โรงเรียนปิยะพงษ์วิทยา
รายละเอียด:

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 เข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารี (สำรอง) Day Camp ณ โรงเรียนปิยะพงษ์วิทยา

จำนวนรูป : 66 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 13 กันยายน 2014
ชื่ออัลบั้ม : กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2557
รายละเอียด:

 กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา  2557

จำนวนรูป : 109 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 8 สิงหาคม 2014
ชื่ออัลบั้ม : กิจกรรมรำลึกพระคุณแม่
รายละเอียด:

 กิจกรรมรำลึกพระคุณแม่

จำนวนรูป : 78 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )

[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  [ถัดไป]
โรงเรียนปิยะพงษ์วิทยา
172 ซ.ลาดปลาเค้า52 ถ.ลาดปลาเค้า
แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
โทร:
02-5706484, 02-5706700
โทรสาร: 02-5706841
โรงเรียนอนุบาลปิยะพัฒนา
52/4 ซ.บุญสม ถ.สุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน
เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220
โทร:
02-9982262, 02-5333006
http://www.piyapat.ac.th