ReadyPlanet.com
dot dot
กิจกรรมของโรงเรียน

ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 3 ตุลาคม 2016
ชื่ออัลบั้ม : นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4-6 เข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารี (สามัญ) ณ โรงเรียนปิยะพงษ์วิทยา
รายละเอียด:

 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4-6  เข้าค่ายลูกเสือ –  เนตรนารี (สามัญ) ณ โรงเรียนปิยะพงษ์วิทยา

จำนวนรูป : 72 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 3 ตุลาคม 2016
ชื่ออัลบั้ม : นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 เข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารี (สำรอง) Day Camp ณ โรงเรียนปิยะพงษ์วิทยา
รายละเอียด:

 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 เข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารี (สำรอง) Day Camp ณ โรงเรียนปิยะพงษ์วิทยา

จำนวนรูป : 45 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 14 สิงหาคม 2016
ชื่ออัลบั้ม : กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559
รายละเอียด:

 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559

จำนวนรูป : 106 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 15 กรกฎาคม 2016
ชื่ออัลบั้ม : ได้รับโล่เกียรติคุณ โครงการรักษาศีล ๕
รายละเอียด:

ได้รับโล่เกียรติคุณ โครงการรักษาศีล ๕

 

จำนวนรูป : 2 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 15 กรกฎาคม 2016
ชื่ออัลบั้ม : คณะผู้บริหาร ครู นักเรียนและผู้ปกครองร่วมทำบุญแห่เทียนวันเข้าพรรษา ณ วัดลาดปลาเค้า
รายละเอียด:

คณะผู้บริหาร ครู นักเรียนและผู้ปกครองร่วมทำบุญแห่เทียนวันเข้าพรรษา  ณ วัดลาดปลาเค้า

จำนวนรูป : 40 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 9 มิถุนายน 2016
ชื่ออัลบั้ม : กิจกรรม “วันไหว้ครู” ประจำปีการศึกษา 2559
รายละเอียด:

 กิจกรรม “วันไหว้ครู” ประจำปีการศึกษา 2559

จำนวนรูป : 20 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 21 ธันวาคม 2015
ชื่ออัลบั้ม : การประชุมโครงการสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสุขภาพนักเรียน "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ด้านสุขภาพ" เป็นตัวแทนโรงเรียนเอกชน
รายละเอียด:

 การประชุมโครงการสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสุขภาพนักเรียน "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ด้านสุขภาพ" เป็นตัวแทนโรงเรียนเอกชน

จำนวนรูป : 5 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 5 ธันวาคม 2015
ชื่ออัลบั้ม : กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 2558
รายละเอียด:

 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 2558

จำนวนรูป : 63 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 12 สิงหาคม 2015
ชื่ออัลบั้ม : กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558
รายละเอียด:

 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558

จำนวนรูป : 65 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 4 มีนาคม 2015
ชื่ออัลบั้ม : ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตน้อยที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 3
รายละเอียด:

 ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตน้อยที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่  3

จำนวนรูป : 43 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )

[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  [ถัดไป]
โรงเรียนปิยะพงษ์วิทยา
172 ซ.ลาดปลาเค้า52 ถ.ลาดปลาเค้า
แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
โทร:
02-5706484, 02-5706700
โทรสาร: 02-5706841
โรงเรียนอนุบาลปิยะพัฒนา
52/4 ซ.บุญสม ถ.สุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน
เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220
โทร:
02-9982262, 02-5333006
http://www.piyapat.ac.th