ReadyPlanet.com
dot dot
กิจกรรมของโรงเรียน

ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 3 สิงหาคม 2017
ชื่ออัลบั้ม : โรงเรียนปิยะพงษ์วิทยา ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
รายละเอียด:

 

โรงเรียนปิยะพงษ์วิทยา  ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

จำนวนรูป : 40 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 26 มิถุนายน 2017
ชื่ออัลบั้ม : วันอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและวันสุนทรภู่
รายละเอียด:

 วันอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและวันสุนทรภู่

จำนวนรูป : 112 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 1 มิถุนายน 2017
ชื่ออัลบั้ม : นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 เลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
รายละเอียด:

  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 เลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา  2560

จำนวนรูป : 12 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 30 มีนาคม 2017
ชื่ออัลบั้ม : โรงเรียนปิยะพงษวิทยา เข้าร่วมเป็นคณะทำงานโครงการถอดบทเรียนโรงเรียนเอกชนต้นแบบคุณธรรม จริยธรรม ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
รายละเอียด:

 โรงเรียนปิยะพงษวิทยา เข้าร่วมเป็นคณะทำงานโครงการถอดบทเรียนโรงเรียนเอกชนต้นแบบคุณธรรม จริยธรรม ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

จำนวนรูป : 1 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 24 มีนาคม 2017
ชื่ออัลบั้ม : คณะครูโรงเรียนปิยะพงษ์วิทยาและโรงเรียนอนุบาลปิยะพัฒนา เข้ารับการอบรมการจัดประสบการณ์เรียนรู้บูรณาการ ตามแนวทางสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย
รายละเอียด:

 คณะครูโรงเรียนปิยะพงษ์วิทยาและโรงเรียนอนุบาลปิยะพัฒนา เข้ารับการอบรมการจัดประสบการณ์เรียนรู้บูรณาการ ตามแนวทางสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย 

 

จำนวนรูป : 1 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 11 มีนาคม 2017
ชื่ออัลบั้ม : โรงเรียนปิยะพงษ์วิทยาของแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สอบเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ
รายละเอียด:

 โรงเรียนปิยะพงษ์วิทยาของแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สอบเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ

จำนวนรูป : 4 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2017
ชื่ออัลบั้ม : โรงเรียนปิยะพงษ์วิทยาได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
รายละเอียด:

 โรงเรียนปิยะพงษ์วิทยาได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท

จำนวนรูป : 8 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 28 ธันวาคม 2016
ชื่ออัลบั้ม : โรงเรียนปิยะพงษ์วิทยา ได้รับรางวัลชนะเลิศวาดภาพความคิดสร้างสรรค์ด้านรูปทรงและการใช้สัญลักษณ์ หัวข้อ "ฉันรักในหลวง" จากการประกวดวาดภาพระบายสี (เนื่องในวันครูศิลปะ : อารี สุทธิพันธุ์) ณ อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศร
รายละเอียด:

 โรงเรียนปิยะพงษ์วิทยา ได้รับรางวัลชนะเลิศวาดภาพความคิดสร้างสรรค์ด้านรูปทรงและการใช้สัญลักษณ์ หัวข้อ "ฉันรักในหลวง" จากการประกวดวาดภาพระบายสี (เนื่องในวันครูศิลปะ : อารี สุทธิพันธุ์) ณ อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

จำนวนรูป : 5 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 28 ธันวาคม 2016
ชื่ออัลบั้ม : โครงการประกวดแปลศีลห้า ตามโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจวัฒนธรรม ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงเรียนปิยะพงษ์วิทยา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒
รายละเอียด:

โครงการประกวดแปลศีลห้า ตามโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจวัฒนธรรม ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   โรงเรียนปิยะพงษ์วิทยา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 

จำนวนรูป : 11 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2016
ชื่ออัลบั้ม : กิจกรรมรวมพลังแสดงความอาลัยน้อมถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
รายละเอียด:

 กิจกรรมรวมพลังแสดงความอาลัยน้อมถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

จำนวนรูป : 9 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )

[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  [ถัดไป]
โรงเรียนปิยะพงษ์วิทยา
172 ซ.ลาดปลาเค้า52 ถ.ลาดปลาเค้า
แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
โทร:
02-5706484, 02-5706700
โทรสาร: 02-5706841
โรงเรียนอนุบาลปิยะพัฒนา
52/4 ซ.บุญสม ถ.สุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน
เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220
โทร:
02-9982262, 02-5333006
http://www.piyapat.ac.th