ReadyPlanet.com
dot dot
กิจกรรมของโรงเรียน

ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 15 มกราคม 2019
ชื่ออัลบั้ม : โรงเรียนรับการตรวจเยี่ยมโครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ
รายละเอียด:

โรงเรียนรับการตรวจเยี่ยมโครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ

จำนวนรูป : 1 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 16 ธันวาคม 2018
ชื่ออัลบั้ม : “Piyapongwittaya School to The King’s Philosophy and Sustainable Development”
รายละเอียด:

 “Piyapongwittaya School to The King’s Philosophy and Sustainable Development”  

จำนวนรูป : 31 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 11 สิงหาคม 2018
ชื่ออัลบั้ม : กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561
รายละเอียด:

 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561

จำนวนรูป : 182 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 16 มิถุนายน 2018
ชื่ออัลบั้ม : กิจกรรม “วันไหว้ครู” ประจำปีการศึกษา 2561
รายละเอียด:

 กิจกรรม “วันไหว้ครู” ประจำปีการศึกษา 2561

จำนวนรูป : 45 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 9 มิถุนายน 2018
ชื่ออัลบั้ม : นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ทัศนศึกษานอกสถานที่ ณ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ
รายละเอียด:

 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ทัศนศึกษานอกสถานที่ ณ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ

จำนวนรูป : 63 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 9 มิถุนายน 2018
ชื่ออัลบั้ม : นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 ทัศนศึกษานอกสถานที่ ณ ศูนย์การเรียนรู้โครงการพระราชดำริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รายละเอียด:

 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 ทัศนศึกษานอกสถานที่ ณ ศูนย์การเรียนรู้โครงการพระราชดำริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

จำนวนรูป : 33 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 16 มกราคม 2018
ชื่ออัลบั้ม : โรงเรียนปิยะพงษ์วิทยา ได้รับรางวัล หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ในระดับภูมิภาค
รายละเอียด:

โรงเรียนปิยะพงษ์วิทยา ได้รับรางวัล หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ในระดับภูมิภาค

จำนวนรูป : 3 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 23 กันยายน 2017
ชื่ออัลบั้ม : โรงเรียนปิยะพงษ์วิทยาร่วมกับพระมหาเขมานันท์ ปิยสีโล ป.ธ.๙ เจ้าอาวาสวัดลาดปลาเค้านำสิ่งของไปช่วยเหลือชาวชุมชนลาดพร้าวที่ยากไร้และส่งมอบดอกไม้จันทน์ให้เขตลาดพร้าวเพื่อนำไปส่งมอบให้สำนักพระราชวัง
รายละเอียด:

 โรงเรียนปิยะพงษ์วิทยาร่วมกับพระมหาเขมานันท์ ปิยสีโล ป.ธ.๙ เจ้าอาวาสวัดลาดปลาเค้านำสิ่งของไปช่วยเหลือชาวชุมชนลาดพร้าวที่ยากไร้และส่งมอบดอกไม้จันทน์ให้เขตลาดพร้าวเพื่อนำไปส่งมอบให้สำนักพระราชวัง

จำนวนรูป : 1 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 13 กันยายน 2017
ชื่ออัลบั้ม : โรงเรียนรักษาศีล ๕
รายละเอียด:

 โรงเรียนรักษาศีล ๕

จำนวนรูป : 1 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 12 สิงหาคม 2017
ชื่ออัลบั้ม : กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560
รายละเอียด:

 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560

จำนวนรูป : 137 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )

[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  [ถัดไป]
โรงเรียนปิยะพงษ์วิทยา
172 ซ.ลาดปลาเค้า52 ถ.ลาดปลาเค้า
แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
โทร:
02-5706484, 02-5706700
โทรสาร: 02-5706841
โรงเรียนอนุบาลปิยะพัฒนา
52/4 ซ.บุญสม ถ.สุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน
เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220
โทร:
02-9982262, 02-5333006
http://www.piyapat.ac.th