ReadyPlanet.com
dot dot
กิจกรรมของโรงเรียน

ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 19 มกราคม 2012
ชื่ออัลบั้ม : คณะบุคลากรของโรงเรียนร่วมแรงร่วมใจหลังอุทกภัย (Big Clean)
รายละเอียด:

คณะบุคลากรของโรงเรียนร่วมแรงร่วมใจหลังอุทกภัย (Big Clean)

จำนวนรูป : 8 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 19 มกราคม 2012
ชื่ออัลบั้ม : พัฒนาบุคลากรครูเพื่อพร้อมรับสู่สังคมอาเซียน (ด้านภาษาอังกฤษ)
รายละเอียด:

พัฒนาบุคลากรครูเพื่อพร้อมรับสู่สังคมอาเซียน (ด้านภาษาอังกฤษ)

โดยวิทยากรท้องถิ่น

อาจารย์วรรณิภา  แสงอรุณ

อาจารย์เรณู  ดอลมูล

จำนวนรูป : 25 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 7 ตุลาคม 2011
ชื่ออัลบั้ม : ศึกษานิเทศน์เขตลาดพร้าว เข้าเยี่ยมชมการจัดกิจกรรมแก้ปัญหาโรคอ้วน
รายละเอียด:

 ศึกษานิเทศน์เขตลาดพร้าว เข้าเยี่ยมชมการจัดกิจกรรมแก้ปัญหาโรคอ้วน

จำนวนรูป : 14 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 19 มกราคม 2012
ชื่ออัลบั้ม : กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสำรอง ป.1-3
รายละเอียด:

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสำรอง ป.1-3

จำนวนรูป : 58 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 23 กันยายน 2011
ชื่ออัลบั้ม : คณะผู้บริหาร ครู จากโรงเรียนถนอมพิศเข้าศึกษาดูงานเตรียมพร้อมรับการประเมิน สมศ. รอบที่ 3
รายละเอียด:

 

คณะผู้บริหาร ครู จากโรงเรียนถนอมพิศเข้าศึกษาดูงานเตรียมพร้อมรับการประเมิน สมศ. รอบที่ 3
จำนวนรูป : 32 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 23 กันยายน 2011
ชื่ออัลบั้ม : เจ้าหน้าที่จากงานโภชนาการสมวัย (แหล่งเรียนรู้) ทั่วประเทศ เข้าศึกษาดูงานที่โรงเรียน
รายละเอียด:

 

เจ้าหน้าที่จากงานโภชนาการสมวัย (แหล่งเรียนรู้) ทั่วประเทศ เข้าศึกษาดูงานที่โรงเรียน
จำนวนรูป : 38 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 23 กันยายน 2011
ชื่ออัลบั้ม : โรงเรียนเข้ารับรางวัลโรงเรียนโภชนาการสมวัยแหล่งเรียนรู้ระดับดีมาก
รายละเอียด:

 โรงเรียนเข้ารับรางวัลโรงเรียนโภชนาการสมวัยแหล่งเรียนรู้ระดับดีมาก

จำนวนรูป : 18 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 23 กันยายน 2011
ชื่ออัลบั้ม : นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่4-6 ทัศนศึกษานอกสถานที่ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาแห่งชาติ กรุงเทพฯ
รายละเอียด:

นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่4-6 ทัศนศึกษานอกสถานที่ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาแห่งชาติ กรุงเทพฯ

จำนวนรูป : 30 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 15 มกราคม 2012
ชื่ออัลบั้ม : นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่1-3 ทัศนศึกษานอกสถานที่ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาแห่งชาติ กรุงเทพฯ
รายละเอียด:

นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่1-3 ทัศนศึกษานอกสถานที่ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาแห่งชาติ กรุงเทพฯ

จำนวนรูป : 48 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 31 สิงหาคม 2011
ชื่ออัลบั้ม : อบรมพัฒนาทักษะกระบวนการคิดของครู
รายละเอียด:

อบรมพัฒนาทักษะกระบวนการคิดของครู

จำนวนรูป : 11 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )

[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  [ถัดไป]
โรงเรียนปิยะพงษ์วิทยา
172 ซ.ลาดปลาเค้า52 ถ.ลาดปลาเค้า
แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
โทร:
02-5706484, 02-5706700
โทรสาร: 02-5706841
โรงเรียนอนุบาลปิยะพัฒนา
52/4 ซ.บุญสม ถ.สุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน
เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220
โทร:
02-9982262, 02-5333006
http://www.piyapat.ac.th