ReadyPlanet.com
dot dot
เกี่ยวกับโรงเรียน


ผู้บริหาร
ห้องเรียน article

โรงเรียนจัดบรรยากาศห้องเรียนและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียน

 

มาร์ช รร
วิสัยทัศน์
หลักสูตร
การจัดการเรียนรู้ระดับ ประถมศึกษา
การจัดการเรียนรู้ระดับ อนุบาล
กิจกรรมของโรงเรียน
แหล่งเรียนรู้ศึกษาดูงาน
ข่าวสารสัมพันธ์
ปิยะแคมป์
หน้า 1/1
1
[Go to top]โรงเรียนปิยะพงษ์วิทยา
172 ซ.ลาดปลาเค้า52 ถ.ลาดปลาเค้า
แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
โทร:
02-5706484, 02-5706700
โทรสาร: 02-5706841
โรงเรียนอนุบาลปิยะพัฒนา
52/4 ซ.บุญสม ถ.สุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน
เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220
โทร:
02-9982262, 02-5333006
http://www.piyapat.ac.th