ReadyPlanet.com
dot dot
โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

 

นักเรียนนำเศษพืชผักและผลไม้มาทำน้ำหมักชีวภาพเพื่อเป็นส่วนผสมในน้ำยาล้างห้องน้ำ

นักเรียนนำเศษพืชผักและผลไม้มาทำน้ำหมักชีวภาพ

เพื่อเป็นส่วนผสมในน้ำยาล้างห้องน้ำ

นำเศษพืชผักและผลไม้มาผสมกับกากน้ำตาลและหมักใส่ถัง

นำเศษพืชผักและผลไม้มาผสมกับกากน้ำตาลและหมักใส่ถัง

คุณครูดูแลนักเรียนในการชั่งส่วนผสม

คุณครูดูแลนักเรียนในการชั่งส่วนผสม

นักเรียนช่วยกันหั่นส่วนผสมในการทำสบู่จากมะขาม

นักเรียนช่วยกันหั่นส่วนผสมในการทำสบู่จากมะขาม

นักเรียนนำส่วนผสมมาคนให้เข้ากัน

นักเรียนนำส่วนผสมมาคนให้เข้ากัน

สบู่จากมะขามนำมาหยอดใส่แม่พิมพ์

สบู่จากมะขามนำมาหยอดใส่แม่พิมพ์

 นักเรียนร่วมกันทำน้ำยาล้างห้องน้ำและสบู่จากมะขาม

นักเรียนร่วมกันทำน้ำยาล้างห้องน้ำและสบู่จากมะขาม

น้ำยาล้างห้องน้ำ

น้ำยาล้างห้องน้ำ

เจ้าหน้าที่ใช้น้ำยาล้างพื้นจากมะขามทำความสะอาด

เจ้าหน้าที่ใช้น้ำยาล้างพื้นจากมะขามทำความสะอาด

เจ้าหน้าที่ทำน้ำยาที่ทำจากมะขามมาล้างห้องน้ำ

เจ้าหน้าที่ทำน้ำยาที่ทำจากมะขามมาล้างห้องน้ำ
ข่าวสารสัมพันธ์

โครงการปิยะพงษ์ดูดี 4.0
โครงการโรงเรียนปลอดขยะ ZERO WASTE SCHOOL
วิธีการล้างมือ 7 ขั้นตอนอย่างถูกสุขลักษณะ article
โครงการ ย.ยุงหมดไปด้วยวิถีไทยความพอเพียง article
โครงการคลองสวยน้ำใส่ร่วมใจพัฒนา article
กิจกรรมแก้ไขปัญหานักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกิน(เด็กอ้วน) article
โครงการเด็กไทยบริโภคของไทยใส่ใจสุขภาพ article
เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่โรงเรียนปิยะพงษ์วิทยา
172 ซ.ลาดปลาเค้า52 ถ.ลาดปลาเค้า
แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
โทร:
02-5706484, 02-5706700
โทรสาร: 02-5706841
โรงเรียนอนุบาลปิยะพัฒนา
52/4 ซ.บุญสม ถ.สุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน
เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220
โทร:
02-9982262, 02-5333006
http://www.piyapat.ac.th