ReadyPlanet.com
dot dot
วิธีการล้างมือ 7 ขั้นตอนอย่างถูกสุขลักษณะ article

หันมาใส่ใจสุขภาพกันเถอะค่ะ

ล้างมือทุกครั้งก่อนรับประทานอาหารและหลังเข้าห้องน้ำ

หยุด!เชื้อโรคร้ายเข้าสู่ร่างกายคุณ

ด้วยการล้างมือให้สะอาดถูกวิธี 7 ขั้นตอนอย่างง่าย

ตามชื่อขนมกันนะค่ะและใช้สบู่ทุกครั้งในการล้างมือ

1.ขนมถั่วแปบ ฝ่ามือถูฝ่ามือ

2.ขนมชั้น ฝ่ามือถูหลังมือ และนิ้วถูซอกมือ

3.ขนมสอดไส้ ฝ่ามือถูฝ่ามือและนิ้วถูซอกนิ้ว

4.ขนมซาลาเปา หลังนิ้วมือถูฝ่ามือ


5.ขนมทองม้วน ถูนิ้วหัวแม่มือโดยรอบด้วยฝ่ามือ

6.ขนมจีบ ปลายนิ้วมือถูขวางฝ่ามือ

7.ขนมโดนัท ถูรอบข้อมือ

ปฏิบัติครบ 7 ขั้นตอน

สุขภาพดี ชีวีมีสุข

 
ข่าวสารสัมพันธ์

โครงการปิยะพงษ์ดูดี 4.0
โครงการโรงเรียนปลอดขยะ ZERO WASTE SCHOOL
โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
โครงการ ย.ยุงหมดไปด้วยวิถีไทยความพอเพียง article
โครงการคลองสวยน้ำใส่ร่วมใจพัฒนา article
กิจกรรมแก้ไขปัญหานักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกิน(เด็กอ้วน) article
โครงการเด็กไทยบริโภคของไทยใส่ใจสุขภาพ article
เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่โรงเรียนปิยะพงษ์วิทยา
172 ซ.ลาดปลาเค้า52 ถ.ลาดปลาเค้า
แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
โทร:
02-5706484, 02-5706700
โทรสาร: 02-5706841
โรงเรียนอนุบาลปิยะพัฒนา
52/4 ซ.บุญสม ถ.สุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน
เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220
โทร:
02-9982262, 02-5333006
http://www.piyapat.ac.th