ReadyPlanet.com
dot dot
ข่าวสารสัมพันธ์

 โครงการปิยะพงษ์ดูดี 4.0
โครงการโรงเรียนปลอดขยะ ZERO WASTE SCHOOLโครงการโรงเรียนปลอดขยะ ZERO WASTE SCHOOL
วิธีการล้างมือ 7 ขั้นตอนอย่างถูกสุขลักษณะarticle
โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
โครงการ ย.ยุงหมดไปด้วยวิถีไทยความพอเพียงโครงการ ย.ยุงหมดไปด้วยวิถีไทยความพอเพียงarticle
โครงการคลองสวยน้ำใส่ร่วมใจพัฒนาโครงการคลองสวยน้ำใส่ร่วมใจพัฒนาarticle
กิจกรรมแก้ไขปัญหานักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกิน(เด็กอ้วน)กิจกรรมแก้ไขปัญหานักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกิน(เด็กอ้วน)article
โครงการเด็กไทยบริโภคของไทยใส่ใจสุขภาพโครงการเด็กไทยบริโภคของไทยใส่ใจสุขภาพarticle

โครงการเด็กไทยบริโภคของไทยใส่ใจสุขภาพ

เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่

เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ตั้งแต่ระดับเนอสเซอรี่ 1.5 – 3 ปี เตรียมความพร้อมก่อนอนุบาล ระดับอนุบาล 1 – ประถม 6 เน้นภาษาอังกฤษโดยเจ้าของภาษา

หน้า 1/1
1
[Go to top]โรงเรียนปิยะพงษ์วิทยา
172 ซ.ลาดปลาเค้า52 ถ.ลาดปลาเค้า
แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
โทร:
02-5706484, 02-5706700
โทรสาร: 02-5706841
โรงเรียนอนุบาลปิยะพัฒนา
52/4 ซ.บุญสม ถ.สุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน
เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220
โทร:
02-9982262, 02-5333006
http://www.piyapat.ac.th