ReadyPlanet.com
dot dot
ข่าวสารรายเดือน


ข่าวสารรายเดือน กุมภาพันธ์ 2562

 13/2/2562 การประเมินความสามารถด้านการอ่านออก ของสำนักทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

หน้า 2/2
[ก่อนหน้า]   1 2
[Go to top]โรงเรียนปิยะพงษ์วิทยา
172 ซ.ลาดปลาเค้า52 ถ.ลาดปลาเค้า
แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
โทร:
02-5706484, 02-5706700
โทรสาร: 02-5706841
โรงเรียนอนุบาลปิยะพัฒนา
52/4 ซ.บุญสม ถ.สุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน
เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220
โทร:
02-9982262, 02-5333006
http://www.piyapat.ac.th